Referenties

”Wij werken sinds het voorjaar van 2016 samen met HoofdKantoor Brabant aan de groei van ons bedrijf. Er liggen veel kansen voor 4Care en we zijn ambitieus, maar wij merkten dat we hulp konden gebruiken om onze groei te realiseren. We zijn begonnen met het opstellen van een Actieplan voor Succesvol Ondernemen om doelen te stellen en om heldere acties te definiëren. Vervolgens zijn we in het DaVinci Bedrijfsverbeterprogramma aan de gang gegaan om structuur in ons bedrijf te brengen. Het prettige van de Samenwerking met HoofdKantoor Brabant is dat adviezen weloverwogen, maar heel praktisch gebracht worden. Ze kunnen meteen uitgevoerd worden. HoofdKantoor Brabant stroopt dan de mouwen op en zorgt ervoor dat acties direct aangepakt en geregeld worden. Zo hebben we processen verbeterd, functies beter omschreven, onze handelskanalen beter vormgegeven en wordt onze directeur in Polen op een aantal vlakken ondersteund. We geven zo stap voor stap vorm aan onze ambitie.”

Henk en Lelia van Lierop

Directie, 4care Nederland B.V.

”Medio 2015 nam ik contact op met HoofdKantoor Brabant. Ik was op zoek naar mogelijkheden om allereerst mijn bedrijfsvoering te verbeteren. Het secundaire doel was om de waarde van mijn bedrijf te verhogen. In mijn achterhoofd speelde dat ik mijn bedrijf over een aantal jaren wilde verkopen. HoofdKantoor Brabant is gestart met het analyseren van mijn bedrijf in een actieplan voor Succesvol Ondernemen. Tijdens dat startprogramma zijn mijn ogen echt geopend. Ik dacht dat het bedrijf redelijk op de rit stond, maar HoofdKantoor Brabant was in staat om de vinger op een aantal zere plekken te leggen. Tegelijkertijd werd duidelijk welke verbetermogelijkheden er allemaal waren. Dit traject was de start van het DaVinci bedrijfsverbeter programma. Gerhard Breugem van HoofdKantoor Brabant heeft begeleid in het doorvoeren van de verbeteringen. Gerhard is een prettige gesprekspartner en deskundig op het gebied van bedrijfsvoering.

Sneller dan verwacht dienden zich enkele partijen aan die interesse hadden voor mijn bedrijf. Hiervoor heb ik Rob Bierens benaderd. Rob heeft ons begeleid in het verkoopproces. Wat mij opviel was de expertise van Rob op het gebied verkoopbegeleiding. Rob heeft ons bedrijf gewaardeerd, en tijdens het proces alle onderhandelingen gevoerd, documenten gemaakt of gecontroleerd en stap voor stap naar de overdrachtsdatum toe gewerkt. Voor een leek komen er tijdens een verkoopproces vaak ingewikkelde onderwerpen voorbij. Rob is in staat om die praktisch uit te leggen in een taal die een Kempisch ondernemer begrijpt. Het is dan gemakkelijk dat je dezelfde taal spreekt en snel even bij elkaar binnen kunt stappen. Rob is een stevige onderhandelaar met veel expertise .

Het werken met HoofdKantoor Brabant is vooral prettig door de kundigheid van de mensen, de openheid van kantoor en de Kempische mentaliteit. HoofdKantoor Brabant maakt heldere afspraken. Er wordt nooit moeilijk gedaan; ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat zijn ze ook te bereiken. Ze staan met 2 voeten op de grond, er kan op tijd gelachen worden, maar als er gewerkt moet worden dan gaan de schouders eronder.” 

Ad Smits

Directie, Smits Besturingstechniek

De afgelopen jaren heeft Tilburgs Truck Parts een enorme groei doorgemaakt. Net als bij veel bedrijven, brengt dit groeistuipen met zich mee en liepen we tegen diverse problemen aan die verdere groei in de weg stonden. Rob Bierens, adviseur van Hoofdkantoor Brabant, bood ondersteuning waar bij ons de know-how ontbrak. Zo hielp Rob ons met het optimaliseren van processen en het verbeteren van de sales. Momenteel is hij nog steeds wekelijks bij Tilburgs Trucks Parts te vinden om er mede voor te zorgen dat het personeel naar een hoger level wordt getild om de verwachte groei mogelijk te maken.

Frank Tilburgs

Directeur, Tilburgs Truck Parts

Ik heb met Rob en Frans de workshop ‘bedrijfsplan op een A4’ doorlopen. Aan de hand van dat plan ben ik met Frans een traject in gegaan om een actieplan op te stellen voor de komende 4 jaar. Een onderdeel van het actieplan is een promotieplan, dit zijn we de komende periode aan het uitvoeren. Frans heeft ons een spiegel voorgehouden zodat we weer een heldere focus hebben. Hoofdkantoor Brabant is voor ons de stok achter de deur zodat we zaken aanpakken en de gemaakte plannen niet in de kast laten liggen.

Juup Willems

Directeur, Berlingr

Als één van de eerste klanten van HoofdKantoor Brabant ben ik erg te spreken over de professionaliteit, snelheid en kunde van de adviseurs. Rob en Frans hebben samen met mij bekeken hoe we de algemene bedrijfsvoering in brede zin kunnen verbeteren. We hebben inmiddels diverse procesverbeteringen doorgevoerd en de interne kosten teruggedrongen. Mede daardoor zijn we de afgelopen jaren gegroeid en hebben we extra personeel in dienst genomen. Als ondernemende techneut zijnde is het erg prettig om tweewekelijks met Rob te sparren over managementzaken en zijn hulp te kunnen inschakelen bij zaken waar ik minder verstand van heb, zoals personeelszaken. Zo hielp Mirjam Broeders ons met het werven van een nieuwe medewerker en maakte zij een gedragsanalyse van het nieuwe management. Daarnaast heeft Matty Geertsen een aantal succesvolle communicatietrainingen verzorgd. Dankzij Hoofdkantoor Brabant werken wij continue aan het optimaliseren van onze processen en verbeteren van de bedrijfsvoering.

Ruud van Empel

Directeur, Van Empel Inspecties & Advisering

Hoofdkantoor Brabant kijkt vanuit een helikopter view naar Cotax Transport en brengt concrete verbeterpunten in kaart. Dankzij het advies van Rob Bierens hebben wij diverse bedrijfsverbeteringen doorgevoerd, onder andere op het gebied van automatisering en kwaliteitsmanagement. Voor mij is het belangrijk dat ik kan sparren en klankborden met Rob, wiens kennis en Kempische nuchterheid erg gewaardeerd wordt.

Patrick Coppens

Directeur, Cotrans

HoofdKantoor Brabant heeft ons ondersteunt met het aanvragen van twee subsidies. In het kader van deze subsidies heeft Rob onderzoek verricht hoe we een bepaald product het beste in de markt konden zetten. Ook heeft hij samen met ons een plan gemaakt om de mogelijkheden van een nieuw concept in kaart te brengen. Prettig aan Rob is dat hij vanuit een helikopterview naar ons bedrijf kan kijken, daarvoor zijn wij zelf te druk met ons vak bezig. Daarnaast was het voor ons echt een stok achter de deur dat er concrete afspraken werden gemaakt over wanneer zaken klaar moesten zijn. Wij zijn zeer tevreden over de fijne samenwerking met HoofdKantoor Brabant!

Ruud van der Looy

Directeur, Stukadoorsbedrijf M. van der Looy

”Stalufor is in 2009 opgestart en na de crisis goed te hebben doorstaan, hadden we behoefte aan een stuk ondersteuning in het optimaliseren van processen. We waren vooral toe om ons middels gerichte actiepunten de juiste weg te laten volgen. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met Rob en Frans en waren er samen van overtuigd dat zij ons daarin goed konden begeleiden. We hebben het afgelopen jaar de puntjes op de i kunnen zetten en in het komende jaar gaat HK Brabant onze medewerkers naar een nog hoger niveau tillen. Ook de succesreeks die we regelmatig bezoeken op maandagavond wordt als erg positief ervaren. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de ingezette acties en het bezoeken van de eerder benoemde succesreeks sessies de groei van de afgelopen jaren kunnen continueren en zelfs nog uit kunnen breiden.”   

Theo van Rooij en Jack van den Heuvel

Directie, Stalufor