Onze visie en missie

Onze visie

Markten worden steeds dynamischer en klanten stellen steeds hogere eisen. Daardoor worden hogere eisen gesteld aan de concurrentiepositie en organisatorische inrichting van bedrijven. Veel ondernemers zijn goed in enkele aspecten van ondernemen, maar missen kennis, ervaring en doortastendheid op ‘randzaken’. Daardoor blijft veel potentie onbenut.

Bij grotere bedrijven worden die zaken opgepakt door een hoofdkantoor. Veel MKB ondernemers missen die ondersteuning. Ze  verwachten dat dit voor hen te kostbaar is, of zien ‘organisatie’ als ballast. Op het zelfde moment is de toegevoegde waarde van adviseurs regelmatig niet duidelijk genoeg.

Vergroten van de organisatorische capaciteit van kleinere bedrijven wordt steeds belangrijker. Daarbij zijn flexibiliteit en kostenbewustzijn belangrijke uitgangspunten. HoofdKantoor Brabant vervult een hoofdkantoor rol voor kleinere en middelgrote bedrijven. Wij maken kennis en deskundigheid toegankelijk. HoofdKantoor Brabant bereidt beslissingen voor, geeft ondernemers argumenten en helpt in de uitvoering van beslissingen. Kleine en middelgrote bedrijven krijgen de slagkracht die ze nodig hebben. En dat op een eenvoudige en toegankelijke wijze. Samen met een ondernemer maken wij zijn bedrijf succesvoller!

Onze missie

De missie van HoofdKantoor Brabant is om kwalitatief hoogwaardige bedrijfskunde op een praktische manier bereikbaar te maken voor kleine en middelgrote bedrijven.