Prof. Levenbach Arbeidsrecht Programma

– Onderneem vol vertrouwen op uw arbeidsrechtelijke positie –

 

Arbeidsrecht voor het MKB

Het specialisme arbeisrecht is een steeds belangrijker vakgebied. Regelgeving wordt complexer terwijl bedrijven vaker te maken krijgen met dynamiek in hun personeelsbestand. Begrippen als flexibilisering en duurzaam inzetten raken steeds verder ingeburgerd in het MKB. Tegelijkertijd loop je als ondernemer risico in de relatie met medewerkers. Snel toegang krijgen tot deskundig advies over de laatste juridische stand van zaken is van groot belang.

Voor HoofdKantoor Brabant is arbeidsrecht een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Onze specialisten behoren tot de experts op het gebied van arbeidsrecht voor het MKB. Dat komt niet alleen door hun juridische kennis, maar zeker ook omdat ze op productieve wijze adviseren en daarbij de vertaalslag maken naar de praktijk van alle dag.

Uw AR-adviseur kent uw organisatie. Samen kunt u proactief inspelen op uw specifieke situatie. Uw adviseur signaleert kansen voor u en zorgt dat u vroeg in kunt spelen op mogelijke risico’s.

 

Wie was Professor Levenbach?

Dit praktische programma, dat in abonnementsvorm wordt aangeboden, ontleent zijn naam aan Prof. Mr. M.G. Levenbach. Professor Levenbach wordt algemeen erkend als de grondlegger van het arbeidsrecht in Nederland.

Prof. Levenbach Arbeidsrecht Programma

In het Prof. Levenbach Arbeidsrecht Programma voorzien onze specialisten u proactief van praktisch advies omtrent arbeidsrecht. Daarbij heeft u keuze uit drie varianten, het steun, basis en comfort pakket. Afhankelijk van uw doelstellingen, de kennis en capaciteit in uw bedrijf bepalen wij samen met u een variant. In het basis en comfort programma heeft u het voordeel van een korting op ons tarief.

Het Prof. Levenbach Arbeidsrecht Programma start altijd met een AR intake analyse. Onze AR intake analyse bevat een uitgebreide vragenlijst op arbeidsrechtelijk gebied. Gebaseerd op deze analyse verstrekt onze advocaat advies over uw arbeidsorganisatie. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt samen met u een strategisch arbeidsrechtplan opgesteld en worden prioriteiten bepaald (kosten: €650).

De voordelen:

  • Rechtstreeks contact met uw vaste adviseur, geen call center.
  • Regelmatige actualisatie van onze standaardset personeelsovereenkomsten (overeenkomsten en aanverwante documenten)
  • HoofdKantoor Brabant organiseert aantrekkelijke AR workshops. Dit zijn verdiepingsbijeenkomsten waarin specifiek ingegaan wordt op één thema uit Arbeidsrecht. Deelnemers aan het Prof. Levenbach Arbeidsrecht Programma hebben recht op korting op de tarieven voor deze workshops.

Aanvullende tarieven:

Contractbeoordeling (per contract): Wij beoordelen de kwaliteit van uw arbeidsovereenkomst en adviseren u rondom de wettelijke status en de verbetermogelijkheden. Kosten €50,-

Dossierbeoordeling (per dossier): Wij beoordelen uw personeelsdossier op de volgende gebieden: inrichting & structuur dossier, aanzeggingsverplichting, functieomschrijving, verslagen functioneringsgesprekken en scholingsverplichting. Kosten €200,-