Het leiderschapsprogramma

Het leiderschapsprogramma van HoofdKantoor Brabant geeft u als manager in het bedrijf de skills om een effectievere leider te worden. Dit is mogelijk door een leider meer manager eigenschappen bij te brengen en een manager meer leiderschapseigenschappen bij te brengen. De grote kracht van het programma ligt niet zo zeer in het coachen, maar meer in het aanleren van technieken die u morgen nog kunt toepassen.

Als ondernemer bent u vaak de leider van uw organisatie. Wat betekent het nu precies als u deze rol bekleed binnen uw bedrijf? Als leider staat u voor de visie en missie die er is binnen het bedrijf. Bovendien straalt u de kernwaarden uit. Kortom, u bent het boegbeeld van de organisatie. Als leider binnen de organisatie bent u toegankelijk. U luistert naar wat de mensen te zeggen hebben binnen uw organisatie. Wat wij vaak zien in de praktijk is dat ondernemer wel een goede leider, maar een minder goede manager is. Een leider kan wel eigenschappen aanleren die bij een manager horen. Daarvoor is het belangrijk om het verschil tussen een manager en leider te definiëren.

Een manager zorgt voor orde en consistentie, terwijl een leider voor verandering en beweging zorgt. Een leider is gericht op mensen, in de medewerkers en de klanten. De manager is meer bezig met het verbeteren van processen. De richting van een manager komt vanuit een plan en het budget, bij een leider komt de richting die ze hebben meer voort uit de missie, visie, strategie en kernwaarden die er gelden binnen het bedrijf. Binnen het MKB bedrijf ziet u vaak dat de ondernemer meer leiderschapseigenschappen beheerst dan de eigenschappen die bij een manager horen. Om een effectievere leider te worden moet de ondernemer een mix vinden tussen beide soorten eigenschappen. De leiderschapseigenschappen moeten behouden blijven en er moeten manager eigenschappen bij gebracht worden.

Met behulp van ons leiderschapsprogramma vindt u de juiste mix tussen de eigenschappen van een leider en een manager. Hiermee wordt u een effectievere leider binnen de organisatie. Het programma start met een leiderschapstest. Vervolgens worden in 10 sessies van 2 uur verschillende onderdelen van leiderschap behandeld. Na dit traject wordt geadviseerd om 4 maal per jaar te evalueren en het resultaat up te daten. Afhankelijk van hoe u de verbeterpunten oppakt kunnen er vervolgsessies gepland worden om zo de uitkomst van het programma te optimaliseren.

Het traject van het leiderschapsprogramma ziet er op de volgende manier uit:

 • Leiderschapstest
 • 10 sessies van 2 uur (1x per 2 weken)
  • Sessie 1: Actuele situatie / sterke punten en punten ter verbetering
  • Sessie 2: Wat wil je / wat is je doel / wat is jou taak als manager?
  • Sessie 3: Actieplan / welke stappen moet je zetten om je doel te bereiken?
  • Sessie 4: Communicatie en de kracht der stilte
  • Sessie 5: Delegeren
  • Sessie 6: Wat is je voorstel?
  • Sessie 7: Stellen van doelstellingen voor medewerker / jouw verantwoordelijkheid / verantwoordelijkheid medewerker
  • Sessie 8: Beoordelingsgesprek
  • Sessie 9: Slechtnieuwsgesprek
  • Sessie 10: Wrap up en hoe ga je verder?
 • Na elke sessie wordt oefenstof gegeven, die in een volgende sessie wordt besproken
 • Daarna voor zolang nodig / gewenst: 1x per maand een sessie van een uur

Neem contact met ons op voor meer informatie over het leiderschapsprogramma.