Wat is de waarde van mijn bedrijf?

– HoofdKantoor Brabant biedt u een aantrekkelijke bedrijfswaardering aan –

Waarom zou u uw bedrijf laten waarderen? Wilt u uw bedrijf gaan verkopen? Of een joint venture aangaan? Of uw bedrijf inbrengen in een ander bedrijf? Een bedrijfswaardering geeft inzicht in de huidige waarde gebaseerd op de toekomst van uw bedrijf. Het geeft inzicht in omzetontwikkeling, kostenontwikkeling en bijbehorende risico’s. Ook is het mogelijk om verschillende alternatieve scenario’s tastbaar te maken. Een bedrijfswaardering maakt het mogelijk om het effect van een bedrijfsstrategie in geld uit te drukken.

 

De waarde van een bedrijf wordt in hoofdlijn gevormd door drie componenten. Deze componenten zijn de volgende: vrije geldstroom uit een bedrijf, bedrijfsrisico’s en financieringsstructuren. Kijk voor meer informatie over de opbouw van een waardering op onze kennisbank.

Een bedrijfswaardering is gebaseerd op prognoses. Uw HoofdKantoor Brabant adviseur helpt u bij het verkrijgen van inzicht in deze prognoses en stelt een waardematrix op. Gebaseerd op uw informatie komen we tot een beeld van de meest aannemelijke toekomst. Dat beeld leidt tot een indicatieve waardebepaling.

De prijs is wat je betaalt, de waarde is wat je krijgt.

Op basis van het adviesgesprek kunnen wij de waarderingsanalyse verder verfijnen. We onderbouwen uw prognoses, gaan dieper in op de bedrijfsrisico analyse, en maken een markt- en concurrentieonderzoek. Deze gegevens vergelijken we in een ratio-analyse met andere partijen in de markt.