Stap 1

Zorg dat je weet waar je heen wil met je bedrijf

De visie van de ondernemer geeft een kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?’ Het is het idee dat een ondernemer heeft over de ontwikkelingen in de branche en welke kant hij wil dat het bedrijf opgaat.Een visie is het antwoord op de vraag: hoe zou je willen dat de toekomst zal verlopen, en wat is jouw plaats daarin?

 Gevolgen van het hebben van een goede visie:

  1. Inspireren: Een goede visie leidt tot een creatieve spanning of flow. Die spanning ontstaat doordat je een uitdagend doel hebt gesteld, maar nog niet helemaal weet hoe je dat gaat bereiken. Je weet wel heel goed waar je nu staat. Met een duidelijke visie en overtuigingskracht heb je de mogelijkheid om jouw toekomst naar jouw hand te zetten.
  2. Onderscheiden van anderen: Sommige organisaties leiden, andere volgen. Met leiden wordt bedoeld dat een organisatie…
  3. …initiatief neemt en de markt bepaalt. Dit in plaats van afwachten en kijken naar wat de concurrenten doen. Een organisatie met een visie is bezig met het creëren van de toekomst en wil hier een duidelijke rol in vervullen
  4. Winnen: Een visie is dé manier om de concurrentie op langere termijn te slim af te zijn
  5. Overleven: Soms blijkt dat een organisatie wel moet veranderen om in de toekomst te overleven. Dan is een nieuwe visie noodzakelijk. De markt droogt op, nieuwe technologieën maken het product overbodig, de wetgeving verandert, een monopolie verdwijnt. Allemaal aanleidingen om een nieuwe visie te ontwikkelen. Een bedrijf moet zich dan heroriënteren en een nieuw toekomstbeeld creëren.

Als je een duidelijke visie hebt voor je bedrijf, kan er gekeken worden naar de volgende stap: Ken jezelf, weet waar je goed in bent en waar niet. Organiseer de ‘waar niet’ op een andere manier. Deze stap wordt in een volgend artikel besproken.

Wilt u als ondernemer groeien of wilt u uw bedrijf laten groeien o.a. door een goede visie? Wij helpen graag ondernemers. Een van onze manieren daarvoor is de HKB Koffieanalyse. Dit adviesgesprek is speciaal bedoeld voor ondernemers die vrijblijvend en zonder kosten willen ervaren wat wij voor hen kunnen betekenen. Klik op de button voor meer informatie.