Wat heb je nodig als je onderneming groeit? Personeel! Maar niet zomaar personeel, je hebt personeel nodig die je optimaal kan inzetten om je onderneming effici├źnter te laten presteren. Het functioneren en het gedrag van je medewerkers is hierin essentieel. Voor elke functie zijn er een aantal competenties vereist die de medewerker moet bezitten om zijn taken te voltooien en zijn doelen te bereiken. Hieronder nog 5 redenen waarom sturen op competenties belangrijk is voor je onderneming.

 1. Veranderingen
  Als je als onderneming groeit, verandert vaak ook het werk van medewerkers of in ieder geval hetgeen er van hen gevraagd en verwacht wordt. Daarmee veranderen ook de benodigde competenties voor de medewerkers. Hier zal op gestuurd moeten worden om mee te kunnen in de veranderingen. Met de juiste competenties bij je medewerkers worden problemen opgelost en wordt er naar de lange termijn gekeken.
 2. Motivatie
  Competenties en intrinsieke drijfveren moeten niet met elkaar verward worden. Passie en intrinsieke drijfveren zijn het belangrijkste voor de motivatie van de medewerkers. Wanneer hier op aangesloten wordt, is een bijna onuitputtelijke bron van energie aangeboord. Wanneer op competenties en dan met name kwaliteiten gestuurd wordt, is men bezig met de dingen waar men goed in is. Dit werkt ook motiverend en vaak ligt dit in het verlengde van de dingen waarmee men passie heeft. Het is ook veel prettiger om te horen, te zien of te merken dat je ergens goed in bent.
 3. Duurzame inzetbaarheid
  Voor duurzame inzetbaarheid gelden een aantal voorwaarden. Namelijk dat de medewerker gezond, gemotiveerd, productief en competent is. Juist omdat de toekomst niet te vatten is, moet je op zoek naar dat wat wel zeker is. De realiteit vraagt steeds meer flexibiliteit, veerkracht en verandervermogen. Sturen op deze competenties komt de duurzame inzetbaarheid ten goede. Het vergroot het perspectief van de medewerker op werkzekerheid, voor nu en in de toekomst.
 4. Zelfstandigheid
  Zeker in een beginfase is het fijn als je medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen en niet continue geïnstrueerd hoeven te worden. Lerend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijk zodat de medewerker er initiatief toont of zelfs verstandige besluiten neemt als je er zelf niet bij bent. Zaken lopen door en vragen hierdoor minder tijd van de ondernemer. Echter kan bovenstaande alleen bereikt worden, als elke medewerker de competenties bezit die vereist zijn voor zijn of haar functie. Hierop sturen is dus belangrijk om zelfstandigheid te realiseren. De ondernemer hoeft dan bij wijze van spreken alleen te faciliteren.
 5. Alles kan beter
  Alles kan beter, maar als je iets echt niet kunt of wilt, hoe groot is de kans dan dat je er nog goed in gaat worden? Kennis is meestal nog eigen te maken, maar een goede invulling geven aan competenties gaat alleen lukken als je daar al een gezonde basis van hebt. Het is beter te werken aan het verbeteren van je kwaliteiten dan te sleutelen aan iets wat er toch niet in zit. Sturen op de competenties waar men goed in is, kan de sleutel zijn om succesvol te zijn.

Kortom; sturen op competenties levert belangrijke voordelen op. Wat de medewerker doet op het werk is belangrijk, maar hoe het werk gedaan wordt, is nog belangrijker.

Deel dit bericht
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn