De Arbowetgeving wordt weer gewijzigd, en in plaats van minder komen er nog wat meer regels bij. Tot 1 juli 2018 heb je de tijd om alle wijzigingen door te voeren en alles in te voeren. Mochten zich tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 calamiteiten voordoen, dan wordt er gekeken naar de acties die al ondernomen zijn om deze problemen te voorkomen en ondervangen. Als blijkt dat de Arbowet niet nageleefd wordt, worden er hoge boetes uitgedeeld. Dit geldt voor alle bedrijven met medewerkers of die medewerkers gaan aannemen.

De invoering van het basiscontract is een van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn de belangrijkste punten:

Verzuimbegeleiding

De nadruk van deze wijziging ligt op de verzuimbegeleiding in een bedrijf. Dit moet op een duidelijke en professionele manier geregeld worden. In kleine bedrijven (tot 25 man) kan de ondernemer deze taak zelf vervullen, maar vanaf 25 man moet hier iemand anders voor worden aangesteld; de preventiemedewerker (ook wel casemanager of verzuimbegeleider genoemd). Vanaf 2019 zal deze waarschijnlijk een certificering nodig hebben om deze taak te mogen uitvoeren, maar voorlopig nog niet. Hier zitten veel haken en ogen aan. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, neem dan contact op met Linsey van Leeuwen.

Verplichte RI&E

De preventiemedewerker zorgt ook voor de naleving van de RI&E, de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Elk bedrijf, m.u.v. ZZP’ers, is verplicht een RI&E op te stellen en deze na te leven. Wat echter minder bekend is, is dat een RI&E over het algemeen niet ouder dan 3 jaar mag zijn. In de overeenkomst met je zorgverzekeraar staat vermeld dat je een geldig RI&E moet hebben, anders is dit een ontbindende voorwaarde. Een RI&E moet om de 3 jaar gefiatteerd worden door één van de 4 benoemde deskundigen:

  • Bedrijfsarts
  • Erkende hygiënespecialist
  • Hoger opgeleide veiligheidsspecialist
  • Hoger opgeleide organisatiespecialist

Afhankelijk van de branche, situatie, etc. moet één van deze vier deskundigen tekenen voor de RI&E en hiermee akkoord gaan. Let op: de RI&E geldt niet alleen voor personeel in loondienst, maar ook voor invalkrachten en zelfstandigen. Voor uitzendbureau gelden echter weer andere zaken. Meer hierover vindt u op onze website:

Wijzigingen nieuwe Arbowet omtrent bedrijfsarts

Daarnaast is de wetgeving rond de bedrijfsarts flink verscherpt. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

  • Ondersteuning van een bedrijfsarts is verplicht. Een van de grootste valkuilen hier is dat de bedrijfsarts vaak een arts is en geen bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet als zodanig benoemd zijn en geregistreerd staan in het BIG register (dit kun je zelf online controleren).
  • De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken zonder toestemming van de werkgever, ook als er nog geen klachten bekend zijn.
  • Als een medewerker het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij of zij een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Voorheen was het zo dat deze kosten voor de rekening van de werknemer zelf zijn, maar vanaf nu betaalt de werkgever de kosten van een second opinion.
  • Download het document onderaan dit artikel voor de totale lijst wijzigingen omtrent de bedrijfsarts

Je hebt nog maar 1 jaar om volledig aan deze nieuwe Arbowetgeving te voldoen, anders volgen er boetes. Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je ondersteuning nodig om aan de nieuwe Arbowet te voldoen? Neem dan contact op met Linsey van Leeuwen van HoofdKantoor Brabant via l.vanleeuwen@hkbrabant.nl of 06-42278546.

Download het volledige document met meer informatie en details hieronder:


Uw e-mail (invullen a.u.b.)

Deel dit bericht
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn